Cách lắp rắp robot đơn trục vít me

21 Tháng Hai, 2022
Được đăng bởi admin tpcvietnam

Robot đơn trục truyền động bằng vít me TPC KOREA Seri TRS (Điều khiển chuyển động) vít me dẫn hướng LM Loại TRS Series Đây là video hướng dẫn bảo dưỡng lắp ráp trục vít me bi. Vui lòng liên hệ : Mr Dưỡng : 0387271786 duong@tanhay.com Mr Trinh    :  0987900930 trinh@tanhay.com Các mã […]

Robot đơn trục truyền động bằng vít me TPC KOREA Seri TRS

(Điều khiển chuyển động) vít me dẫn hướng LM Loại TRS Series
Đây là video hướng dẫn bảo dưỡng lắp ráp trục vít me bi.

Vui lòng liên hệ :

Mr Dưỡng : 0387271786 duong@tanhay.com

Mr Trinh    :  0987900930 trinh@tanhay.com

Các mã hàng của robot đơn trục TRS

TRS150-500-G1510B-C-PL2-G1279-01-Z
TRS150-500-G1510B-CJ-PL2
TRS150-150-G1510B-CJ-PL2
TRS150-350-G1520B-CJ-PR2
TRS150-500-G1510B-CJ-PR2-H0425-01-Z
TRS80-50-G1520B-C-PR2-G1470
TRS120-150-G1510-C-E2-G1589
TRS80-300-G1510B-C-E2-G1590
TRS120-950-L1520B-CJ-PR2-H0070
TRS150-300-G1520B-C-PR2-H0309-03
TRS150-800-G1520B-C-PR2-H0309-03
TRS150-1100-G1520B-CJ-PR2-H0567-03
TRS120-500-G1510B-CJ-PR2-G1279-01-Z
TRS150-1200-G1510B-CJ-PR2-G1279-01-Z
TRB120-1200-TR-C-E2-H0341
TRS150-650-G1510B-CJ-PL2-H0845-01-Z
TRS150-500-G1510B-C-PL2-G1279-01-Z
TRS150-500-G1510B-CJ-PR2-H0425-01-Z
TRS80-50-G1520B-C-PR2-G1470
TRS120-150-G1510-C-E2-G1589
TRS80-300-G1510B-C-E2-G1590
TRS120-950-L1520B-CJ-PR2-H0070
TRS150-300-G1520B-C-PR2-H0309-03
TRS150-800-G1520B-C-PR2-H0309-03
TRS150-1100-G1520B-CJ-PR2-H0567-03
TRS120-500-G1510B-CJ-PR2-G1279-01-Z
TRS150-1200-G1510B-CJ-PR2-G1279-01-Z
TRB120-1200-TR-C-E2-H0341

Tham khảo các sản phẩm khác : 

DV-Van điện từ 5/2 TPC