PC3-Bộ lọc điều áp tra dầu TPC

Bộ lọc điều áp tra dầu khí nén TPC PC3-03DG